Componenţa Consiliul Local


Kinczel Norbert - Uniunea Democrată Maghiară din RomâniaNonn Árpád Ernest - Uniunea Democrată Maghiară din RomâniaPoósz Balázs - Uniunea Democrată Maghiară din RomâniaSchlakter Ferenc - Uniunea Democrată Maghiară din România
Török Tamás - Uniunea Democrată Maghiară din România

 Keizer László - Forumul Democrat GermanSchrádi Antal - Forumul Democrat GermanTempfli Szilárd - Forumul Democrat GermanLáng Ferenc - Uniunea Socil-Liberală