Tanintézmények

Régen az emberek a templom mellett az iskolát is szent helynek tartották, ezért a templomépítés után az iskolaépítésre került sor.
Nem áll a rendelkezésünkre adat, arra vonatkozóan, hogy melyik évben épülhetett, de mindenképpen 1812 előttre tehető. Az épület
megegyezik a mostani épülettel, amelyben az I.-IV. osztály és a polgármesteri hivatal működik.

Felső tagozat


AlsĂł tagozat

A másik iskolaépület 1917-ben épült (a mai óvoda területe).
1965-ben épült állami támogatással az "új iskola „vagyis az iskola, ahol most az V-VIII. osztályok vannak.
A falu közössége folyamatosan munkálkodott az épületek modernizálásán, ám a számottevő változás 2002 után történt, amikor Kálmánd önkormányzattá alakult. A vezetőség tudatába volt/van annak, hogy az iskola és óvoda szerves része a közösségnek és ennek megfelelően támogatni kell: 2005-ben bevezették a gázzal való központi fűtést, 2006-ban lebetonozták az iskolaudvart, új felszereléseket szereztek be, renoválások zajlottak kívül-belül.

Jelenleg a községben két iskolaépület található, valamint egy óvoda és ugyanott a napközi.