Befektetési lehetőségek

2007 nyarán Kesszemheimer Zoltán és Poósz Antal helyi lakosok munkálatokat kezdtek a falu területén található, régen működĹ‘ meleg vízforrás felkutatására és újbóli működtetésére. A próbálkozás sikeresnek bizonyult, s az általuk elkezdett munkálatokat a kolozsvári Hidroforex cég vette át. A munkálatok befejeztével egy SWOT analízis keretén belül elmondhatjuk, hogy egy potenciális befektetĹ‘ számára adottak: ErĹ‘sségek

 • Kálmánd területén 500-1400 m között, magas potenciálú működĹ‘ meleg vízforrás található
 • Pompa segítségével percenként 10 liter, 40-55°C-os vizet lehet a felszínre hozni
 • Közel van a magyar-román országhatárhoz
 • Jól megközelíthetĹ‘ helyen fekszik
 • LehetĹ‘ség van a terjeszkedésre - hatalmas terület áll a rendelkezésre
 • Remek környezet - barátságos helyi lakók
 • Szakképzett és olcsó munkaerĹ‘

Gyengeségek

 • A földterület nincs a hivatal tulajdonába - magántulajdonban van
 • Nagy pénzösszeget igénylĹ‘ befektetés

LehetĹ‘ségek

 • Fedett illetve szabadtéri, télen is működtethetĹ‘ fürdĹ‘hely kialakítása

Veszélyek

 • Nagyszámú versenytárs
 • Az állam szerepvállalása
 • Új versenytárs megjelenése
 • A környékbeliek mentalitása
 • Ügyfelek igényeinek a megváltozása


A község területén 2 mesterséges tó található. A polgármesteri hivatal koncesszióba adná a 3,31 ha területen elhelyezkedĹ‘ tavakat.

Javaslatok: napjainkban egyre divatosabb hobbysportjává vált a halászat. A megfelelĹ‘ munkálatok elvégzését követĹ‘en rendkívül alkalmasak lehetnek halastavak kialakítására, hiszen:

 • Jól megközelíthetĹ‘
 • LehetĹ‘ség van a terjeszkedésre
 • Látványos és nyugodt környezet veszi körül