HagyomĂĄnyok

Szüreti bál


A sorköteles legények bálja volt és maradt. Minden fiú, párjával együtt egy lovaskocsin ülve vonult fel. Bejárták az egész falut, de a szomszéd falvakba is ellátogattak. A kocsin énekelnek, mulatoznak. Este a szüreti báli táncbemutatóra kerül sor, mely mindenki által megtekinthetƑ. A kultúrterem szƑlƑfürtökkel és boros kosarakkal van feldiszítve, melyre a csƑszök vigyáznak. Ha valakit tetten érnek, amikor szƑlƑt akar lopni, azt megbírságolják, vagyis kifizettetik vele a szƑlƑfürtöt. Az eseményt reggelig tartó bál zárja.

A fiúk viselete: fekete csizma, fekete csizmanadrág, fehér bƑújjú ing, fekete zakó és fekete kalap, melybe árvalányhaj van tƱzve.
A lányok viselete: piros csizma, fehér szoknya, rajta körbe piros szalag, fehér blúz, piros mellény, rajta sárga vagy fehér flitter, fejükön párta flitterrel diszítve.
IdƑpontja nincs pontosan meghatározva, valamikor októberben kerül rá sor.


Kirbály

Katolikus ünnep, mely a templom védƑszentjéhez kapcsolódik. Kálmándon a kirbály ünnepe: július 26. Szent Anna napja.

Ilyenkor több pap is misézik a templomban, jóidƑ esetén pedig a templomudvaron tartják az ünnepi szentmisét, hogy mégtöbben részt tudjanak venni rajta. Rengeteg idegen érkezik a faluba, az érdekesség az, hogy senkit nem kell meghívni, ilyenkor mindenki szívesen látott vendég. A sátoros árusok sem hiányozhatnak a gyerekek nagy örömére, délután pedig akár zenészekkel is fel lehet dobni az ünneplést, hiszen házról házra járnak, szolgáltatásaikat kínálva. Néhány évtizede még elengedhetetlen étele volt ennek az ünnepnek a fánk, ma azonban már nem ragaszkodnak hozzá.

Este bált rendeznek, mely az év legnagyobb eseményének számít, hiszen ilyenkor vannak a legtöbben a bálban.


Májusfa-állítás

Május elsejére virradó reggel mindig nagyon érdekes a fiatal lányok számára. Hiszen ekkor tudják meg, hogy kaptak vagy sem májusfát kedvesüktƑl. Májusfát általában azok a lányok kapnak, akiknek van kedvesük. A májusfát a fiúk saját kézzel vágják ki a közeli erdƑbƑl, majd feldiszítik színes salangokkal és úgy állítják a lány háza elé.
Ma már barátoktól, osztálytársaktól is szokás májusfát kapni.


Krampuszjárás:

December 5-én Mikulás napján a krampusz is eljön a gyerekekhez. Régen a szülƑk kértek meg egy- egy szomszédot, hogy ijesszenek rá rosszcsont gyermekére krampusznak öltözve.

A krampusz viselete: fekete ruha, fején fekete harisnya, melyen csak a szemének volt két lyuk vágva, szájánál pedig piros anyagból készült nyelv lógott. Szarva is volt és farka, valamint derekára lánc volt tekerve.


Belépéskor a láncot csörgette és a gyerek nevét mondogatta. Elmondta a gyerek rosszaságait és megígértette vele, hogy ezután jó lesz és engedelmeskedni fog szüleinek. Hogy biztos legyen a dolgában több imát is elmondatott a gyerekkel.

Ma is létezik ez a szokás, sƑt manapság az iskolába is ellátogatnak a krampuszok. Hogy kinek a kérésére, azt nem lehet tudni . Másik formája, hogy fiatal fiúk ötös- hatos csoportokba verƑdve, sötétedés után járják a falut krampusznak öltözve. A kisebbek pedig rejtƑzködve, óvatosan mozdulnak ki, mert tudják, hogy ha elkapják Ƒket a krampuszok, nincs kegyelem. Ilyenkor megbƱnhƑdnek minden elkövetett, vagy el nem követett, bƱnük miatt és néha igen vicces bƱntetésben részesülnek: térdeplés, imádkozás, versmondás.

Húsvéti szokások:

Húsvét másodnapján a soros legények elindultak locsolni a lányos házakhoz. A cél az volt, hogy minél több nyers tojást összegyƱjtsenek.
Délután a templom környékére összegyƱlt a falu apraja-nagyja. A legények pedig két csoportra oszlottak és egymáshoz közel gyülekeztek. Megadott jelszóra elkezdték lerakni a tojásokat az út két oldalára. Egy-egy csapattag ellenƑrizte a másik munkáját. Mindkét csapatnak volt egy fƑnöke, aki fehér ruhában volt és a vállától a derekáig átlósan átkötve egy piros szalaggal.
Mindkét csapatból egy-egy legény minden csapatból el kellett fusson a Kraszna- hídig, rá kellett lépjen és máris indulhatott vissza, de ha csak egy lépéssel elƑbb megállt csalásnak számított és csapata nem nyerhetett.
Ezalatt zajlott a verseny szórakoztató része: a csapat fƑnöke elkezdte dobálni a lányokat, asszonyokat.
Ma már teljesen kihalt ez a szokás.


Betlehemezés:

Karácsony tájékán kerül rá sor. Szenteste elƑtt egy héttel néhány fiatal útnak indul és házról házra járva elƑadja a betlehemes játékot. Mindenhol szívesen látják Ƒket és mindig nyitott ajtó fogadja Ƒket. Ha valaki mégis lemarad a betlehemes játékról, akkor azt Szenteste az éjféli misén bepótolhatja.