Szociális élet

Kálmándon a szociális élet abban merül ki, hogy a szellemi illetve más fogyatékosok, gyerekek, nyugdíjasok, segítségre szoruló családok, egyének illetve munkanélküliek támogatásban részesülnek.

Ahogy azt Kesszenheimer Máriától, szociális asszisztenstŇĎl megtudtuk, Kálmondon 12 beteggondozó valamint 30 szociális segélyre jogosult család van regisztrálva szeptember hónapban.

Ňźk különbözŇĎ juttatásokat kapnak:
• 12 beteggondozó havi juttatást igényelhet
• 2 beteg nem igényel gondozót, ŇĎk csak pénzbeni juttatást kapnak
• Szociális segélyben részesülŇĎ 30, 90%-ban roma származású család ledolgozott munkaóráik fejében minden hónap 6.-án bizonyos pénzösszeget kap.

Egyéb juttatások:
• Gyerekpénz, családi pótlék, gyereknevelési támogatás
• SzerzŇĎdés alapján tej, kifli, alma program keretén belül juttatást kapnak az óvodások és az általános iskolások
• EU-s pályázat keretén belül a munkanélküli illetve szociális segélyben részesülŇĎk, fogyatékosok és nyugdíjasok élelmiszertámogatáshoz juthatnak